VOLAT NÁM MŮŽETE I V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMŘELÉHO Z MÍSTA ÚMRTÍ ODVEZLA JINÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA.  NENÍ VAŠÍ POVINNOSTÍ SJEDNAT POHŘEB U TÉTO POHŘEBNÍ SLUŽBY!
Image
Jsme členy Sdružení pohřebnictví v ČR a nositeli znaku kvality.
POHŘEBNÍ SLUŽBA
pomáháme vám již od roku 1992
POHŘEBNÍ SLUŽBA
... pomáháme vám již od roku 1992 ...
NON-STOP LINKY
VOLEJTE KDYKOLIV
+420 603 551 034
+420 603 551 038
Praha
+420 603 551 036
Roudnice nad Labem

PRAKTICKÉ RADY

Praktické rady

Výběr pohřební služby

Je pouze na Vás, jakou pohřební službu si vyberete!

Často se bohužel stává, že zemřelého při úmrtí doma, v nemocnici, domově důchodců či jiném sociálním zařízení odveze bez Vašeho vědomí pohřební služba, kterou jste si nevybrali.
Tato pohřební služba spoléhá na to, že nebudete chtít vybírat jinou pohřební službu a sjednáte si u ní i smuteční obřad.
Takovéto jednání pohřební služby je zákonem zakázáno a je hlavně neetické.

Není Vaší povinností sjednat pohřeb u pohřební služby, kterou Vám někdo doporučí (především někdo z personálu ve zdravotnickém zařízení) nebo byla někým jiným (ať už lékařem či policií) přivolána k odvozu zemřelého.

Nenechte se ovlivnit nikým cizím a sami si zvolte tu svou pohřební službu!

Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit či poradit, neváhejte nás kontaktovat na kterékoliv naší pobočce (osobně či telefonicky – viz Kontakty) nebo na naší NON-STOP lince: 603 551 038 nebo 603 551 034 (služba Praha) nebo 603 551 036 (služba Roudnice nad Labem).

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví a automaticky odesílá na adresu vypravitele pohřbu příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Lhůta pro vystavení činí 30 dní od úmrtí.

Notář

Smrt blízkého člověka je spojena s tzv. pozůstalostním řízením. Toto řízení vyřizuje notář, který je k tomu pověřen příslušným obvodním či okresním soudem, v jehož místě bylo poslední bydliště zesnulého. Notář zahájí řízení předvoláním vypravitele pohřbu zpravidla do 2 měsíců od úmrtí.

Vdovský/vdovecký důchod

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelé osobě (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní). Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje pouze tehdy, když manžel či manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu. Další podmínkou je, že manželství existovalo k datu úmrtí manžela či manželky.

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.

Podrobnější informace (podmínky, potřebné doklady k žádosti, lhůty, výplata dávky apod.) naleznete na níže uvedených webových stránkách:

https://www.cssz.cz/web/cz/vdovsky-vdovecky-duchod

Sirotčí důchod

Sirotek, je-li nezaopatřeným dítětem, má vždy nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli/pečovateli), který pobíral starobní nebo invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Za nezletilého sirotka ji podává jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek (dovršením 18. roku věku) podává žádost osobně.

Podrobnější informace (podmínky, potřebné doklady k žádosti, lhůty, výplata dávky apod.) naleznete na níže uvedených webových stránkách:

https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod

Pohřebné

Jedná se o jednorázovou dávku, kterou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč.

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

O dávku se žádá u místně příslušné pobočce Úřadu práce na předepsaném formuláři.

Podrobnější informace (co je třeba k žádosti doložit, předepsaný formulář apod.) naleznete na níže uvedených webových stránkách:  

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pohrebne

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

V případě úmrtí rodinného příslušníka se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu: 

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  • nezbytně nutnou dobu, nevýše 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těch osob.
Image
NON-STOP LINKA
Praha:
+420 603 551 034
+420 603 551 038

Roudnice nad Labem:
+420 603 551 036
Praha 3
Vinohradská 153
Praha 4
Táborská 65
Praha 8
Vosmíkových 2
Roudnice nad Labem
Špindlerova tř. 778

NON-STOP TELEFONY

logo_73px.png
PAX, spol. s r.o. - pohřební služba
PRAHA | ROUDNICE NAD LABEM

pax@pax.cz
© 1992 - 2023 , PAX, spol. s r.o.
Správa webu systemx.cz
Správa webu systemx.cz

Search